Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 adet Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi Pesonel alımı için başvuran bütün adaylarımızın 26.09.2012Çarşamba günü saat 17:00'a kadar gerekli evrakları Çayıralan Hükümet Konağı Kat 1 de yer alan SYDV vakfına teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslimatını yapan en yüksek KPSS P3 puanına sahip altı adaymülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakaat tarihi 27.09.2012 Perşembe günü saat 10:00 Çayıralan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

Evrak Teslim Edeceklere Ait İsim Listesi Ulaşabilmek için tıklayınız.


II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır

1- İşe başvuru dilekçesi ve iş talep formu (Matbu olarak Vakıf Başkanlığı'ndan temin edilecektir).

2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi.

5- Diploma aslı ve fotokopisi

6- Adli sicil belgesi.

7- Askerlikle ilgilisi olmadığına, Muaf olduğuna veya Askerliğini yapmış olduğuna dair belge

8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

9- Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge, Yabancı dil, Sürücü Belgesi Fotokopileri ve Sertifikaları, İş deneyim belgesi vs